Home

Mocht je er niet uit komen dan kun je een papieren model op schaal van de Helkat aanvragen.
De kosten hiervan bedragen 10 euro.
Na overmaking van het bedrag op giro 1521315 o.v.v. "model helkat" wordt deze naar jou verstuurd.

Contact